height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2564060020497264&ev=PageView&noscript=1" />
Nerike Pride

Nerike Pride

NERIKE PRIDE KOMMER TILLBAKA 26-27 AUGUSTI 2023 MED TEMAT ”RÄTTEN ATT LEVA I REGNBÅGENS FÄRGER”!

I år har vi valt att lägga Nerike Pride under en lördag och söndag till skillnad från föregående år då vi firande under en fredag och lördag. Detta för att så många som möjligt ska ha möjligheten att delta i våra aktiviteter!

På denna hemsida kan du hitta årets program, anmäla ett ekipage till prideparaden och pride park, läsa om hur ditt företag kan sponsra årets pride samt anmäla ditt intresse till att bli volontär. Använd menyn för att manövrera dig på sidan.