Nerike Pride

värdegrund

Festivalen ska:

  • vara en trygg mötesplats för alla oavsett funktionalitet, etnisk tillhörighet, social bakgrund, trosuppfattning eller annan personlig övertygelse, ålder, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, sexualitet eller hivstatus.
  • vara feministisk, antirasistisk och inkluderande.
  • vara tillgänglig och välkomnande för alla som delar Nerike Prides värdegrund.
  • erbjuda korrekt, relevant och aktuell information och utbildning om hbtqi-frågor.
  • öka kunskapen om hbtqi-personers situation och ha som mål att synliggöra mångfalden i regnbågsspektrumet.
  • fokusera på det positiva, styrka och glädje.

Samarbetspartners, sponsorer, bidragsgivare, företag, artister, föreläsare och deltagare under Nerike Pride förutsätts ställa upp på, och arbeta för, att värdegrunden för Nerike Pride 2022 förverkligas.