Festivalen ska:

  • vara en trygg mötesplats för alla oavsett funktionalitet, etnisk tillhörighet, social bakgrund, trosuppfattning eller annan personlig övertygelse, ålder, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, sexualitet eller hivstatus.
  • vara feministisk, antirasistisk och inkluderande.
  • vara tillgänglig och välkomnande för alla som delar Nerike Prides värdegrund.
  • erbjuda korrekt, relevant och aktuell information och utbildning om hbtqi-frågor.
  • öka kunskapen om hbtqi-personers situation och ha som mål att synliggöra mångfalden i regnbågsspektrumet.

Samarbetspartners, sponsorer, bidragsgivare, företag, artister, föreläsare och deltagare under Nerike Pride förutsätts ställa upp på, och arbeta för, att värdegrunden för Nerike Pride 2023 förverkligas.