Bli volontär på Nerike Pride!

För att kunna genomföra Nerike Pride behöver vi volontärer! Vill du vara delaktig i att förverkliga Nerike Pride 2024 genom att vara volontär under festivalen?

Att vara volontär är en social erfarenhet som många kommer ihåg med värme efteråt. Dessutom är det ett bra tillfälle att göra ett ställningstagande för mänskliga rättigheter!

  • För att vara volontär behöver du vara över 18 år.
  • Som volontär förväntas du ställa upp på Nerike Prides värdegrund. Den finns att läsa här på hemsidan.
  • Som volontär kommer du att få den information och det material som behövs för att utföra dina uppgifter. Vi kommer att förbereda dig inför uppdraget och du får stöttning av våra ansvariga.
  • Alla anmälda volontärer kommer bjudas in till ett informationsmöte som är viktigt för dig att delta på. Efter mötet får du bestämma om du fortsatt vill vara volontär eller inte. 
  • Vi kommer att ha ytterligare volontärsträffar och möten där du får möjlighet att träffa andra volontärer och få information kring dina arbetsuppgifter och schema. 
  • Det finns möjlighet att få intyg på att du varit volontär som du kan använda när du söker jobb eller andra volontäruppdrag.

Gör en intresseanmälan via google-formuläret så återkommer vi till dig med mer information senare under våren. Intresseanmälan är ej bindande.

Sista dagen för anmälan att bli volontär är 2 juni 2024. 

Anmäl dig genom att klicka här!